شعر

ستارستان

چند شعر از کتاب ستارستان گزیدهٔ شعر‌های نیمایی «عقاب ارتشی برخیز» عقاب ارتشی برخیز! خانه بی‌نگهبان است. تفنگت را تو بردار از زمین اینبار کین ضحاک نمی‌‌داند زبانی جز زبان…

سازآباد

«سازآباد» چند شعر از کتاب سازآباد گزیدهٔ ترانه‌ها «شهبانوی آفتاب» ملودی و تنظیم صادق نوجوکی بدون تو تن زردم مث برگای پاییزی تو که هستی جوون میشم تو در من…

آذرنامه جان

«آذرنامه جان» چند شعر از کتاب شعر «آذرنامه‌جان» شعر منظوم پارسی غزل‌ «چنین نخواهد ماند» رسید مژده که دوران شر نخواهد و ماند که آب دیده به چشمان تر نخواهد…