الهه رهرونیا (نوشاد)

در سال۲۵۳۶ ایرانی برابر با ۱۳۵۶ هجری و ۱۹۷۷ میلادی در شهر تاریخی «ری» که امروز بخشی از تهران بزرگ شده‌ است به دنیا آمدم. مادرم نامم را «الهه» گذاشت و مادربزرگ پدری «نوشاد» نامیدم.