کتابنامه

 

آثار منتشر شده

کتاب شعر«لیلاابالی»، مجموعه ی مشترک با «علی رضا آدینه» نشر پایا۱۳۸۰

رمان بلند «سلطان گل زرد»، رده ی سنی نوجوان تا بزرگسال، نشر مرکز۱۳۸۶

کتاب شعر« آگهی فروش اسب ترکمن» نشر سبز و همزمان نشریه ی الکترونیکی سپنج، چاپ اول بهار ۱۳۸۹

آثار منتشر نشده

   رمان کوتاه  مرافعه آقای عنکبوت زاده زیر چاپ با نشر مهری

 رمان کوتاه « کوسه ای که آدم شد» ترجمه شده به زبان نروژی، زیر چاپ با نشر مهری

 شعر بلند« گودزیلا در حاشیه ی تاریخ» ترجمه شده به زبان انگلیسی و نروژی

 مجموعه داستانواره ها با عنوان منظومه ی ناپیوند والگی، با تصویر گری نجوا عرفانی، زیر چاپ با نشر مهری

رمان بلند  تسخیر بهشت

منظومه  عروسی من و جهان

منظومه  نامه های عاشقانه ی من و جهان

منظومه  ریشخند جنگ

مجموعه  داستان واره ها با عنوان صدای بوسه ها

مجموعه داستان واره ها با عنوان منظومه ی بیداری

مجموعه داستانهای کوتاه با عنوان  عمو پدر

مجموعه ی داستان های کوتاه با عنوان مسافر سرزمین عجایب در قلعه ی دراکولا

ترجمه ی کتاب حکمت « دائو د جینگ » اثر « لائو دزو» چین، پانصد سال پیش از میلاد، به فارسی سَره